Conference presentation
"Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE
At: 7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode. Opatija, Croatia, 2019. urn:nbn:hr:245:161936

Lukač Reberski, Jasmina; Terzić, Josip; Selak, Ana; Boljat, Ivana

Cite this document

Lukač Reberski, J., Terzić, J., Selak, A. & Boljat, I. "Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

Lukač Reberski, Jasmina, et al. ""Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE." 7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, 30.05.2019.-01.06.2019., Opatija, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

Lukač Reberski, Jasmina, Josip Terzić, Ana Selak and Ivana Boljat. ""Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE." Presentation at 7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, Opatija, Croatia, 30.05.2019.-01.06.2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

Lukač Reberski, J., et al. '"Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE' [Presentation], 7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode. 30.05.2019.-01.06.2019. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

Lukač Reberski J, Terzić J, Selak A, Boljat I. "Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE. [Presentation] [cited 2024 May 10] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

J. Lukač Reberski, J. Terzić, A. Selak and I. Boljat, ""Novi onečišćivači" u podzemnim vodama Hrvatske - primjer projekata GeoTwinn i boDEREC-CE", presented at: 7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, Opatija, 30.05.2019.-01.06.2019. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:245:161936

Please login to the repository to save this object to your list.